O nás | www.bioplyncs.cz

Společnost BIOPLYN CS s.r.o. byla založena v roce 2007, jako dceřinná společnost Bioprofit s.r.o. Cílem společnosti je poskytnutí komplexních služeb souvisejících s výstavbou bioplynových stanic zpracovávajících širokou škálu vstupních surovin zemědělského i komunálního charakteru a to formou dodávek „na klíč“

Dodávky bioplynových stanic jsou řešeny v následujících dvou základních technologiích:

  • technologie mokré fermentace zahrnující stavbu zemědělských i komunálních zařízení na zpracování biologicky rozložitelných materiálů
  • technologie suché fermentace formou malých garážových bioplynových stanic pro zemědělství i komunální sektor
     

U dodávek technologie mokré fermentace se opíráme o společnost BIOCONSTRUCT GmbH se širokými zkušenostmi v oboru, hlavní důraz je kladen zejména na kvalitu při zachování rozumné ceny. Nabízené technologie se vyznačují vysokou provozní stabilitou a dosahují vynikajících výsledků v hodnoceních spolehlivosti. Jsou používány rovněž inovativní postupy, které nastavují vysoký provozní standard zařízení. Jedná se např. o zpracování velmi vysokých podílů travních senáží ve vstupní biomase až do 90%, čištění kalové vody ze separace, výrobu koncentrovaných hnojiv a využití tuhého separátu k výrobě peletek apod.

Náš partner Bioconstruct GmbH realizoval již více než 170 staveb bioplynových stanic. Jedním z posledních projektů jsou např.: bioplynová stanice Strunkovice nad Blanicí o výkonu 550 kWel. a bioplynová stanice Teesside v Anglii s výkonem 5 MWel.. 

Pro bioplynové stanice nabízíme rovněž doplňkové technologie využití odpadního tepla formou sušáren, vytápěcích systémů, ORC apod. 

  

Věříme, že Vás naše nabídka zaujala a těšíme se na spolupráci 

Ing. Tomáš Dvořáček
  jednatel společnosti