O nás

Společnost BIOPLYN CS s.r.o. byla založena v roce 2007, jako dceřiná společnost Bioprofit s.r.o. Cílem společnosti je poskytnutí komplexních služeb souvisejících s výstavbou bioplynových stanic zpracovávajících širokou škálu vstupních surovin a navazujících technologií využití tepla a to formou dodávek „na klíč“. Realizujeme rovněž technický a biologický servis bioplynových stanic a nabízíme některé produkty zlepšující jejich provoz.

Dodávky bioplynových stanic jsou řešeny v následujících dvou základních technologiích:

  • technologie mokré fermentace zahrnující stavbu zemědělských i odpadových zařízení na zpracování biologicky rozložitelných materiálů
  • technologie suché fermentace formou malých garážových bioplynových stanic pro zemědělství i komunální sektor

U dodávek technologie mokré fermentace zastupujeme pro Českou republiku a Slovensko od roku 2008 společnost BIOCONSTRUCT GmbH se širokými zkušenostmi v oboru, hlavní důraz je kladen zejména na kvalitu při zachování rozumné ceny. Nabízené technologie se vyznačují vysokou provozní stabilitou a dosahují vynikajících výsledků v hodnoceních spolehlivosti. Používáme rovněž inovativní postupy, které nastavují vysoký provozní standard zařízení. U zemědělských stanic se jedná např. o zpracování velmi vysokých podílů travních senáží ve vstupní biomase více než 75 %, zpracování vysokých podílů hnojů apod.

U odpadových zařízení použitá technologie umožňuje zpracovat např.  zabalené  potraviny a odpady ze supermarketů, veterinární odpad, čistírenské kaly apod.

Náš partner Bioconstruct GmbH realizoval již více než 250 staveb bioplynových stanic po celém světě s výkonem od 100 kWel. do 5,5 MW el.

U technologie suché fermentace jsme se podíleli na vývoji malé garážové bioplynové stanice v technologii alphaFERM® od dodavatele Hennlich s.r.o. Tato technologie je vhodná zejména na zpracování zeleného biologicky rozložitelného odpadu (BRKO), hnoje, travní senáže a dalších strukturních materiálů s vyšším obsahem sušiny.

Věříme, že Vás naše nabídka zaujala a těšíme se na spolupráci

Ing. Tomáš Dvořáček
jednatel společnosti

Ing. Tomáš Dvořáček

© 2017 Bioplyn CS