Servis stanic

Technický servis

Provádíme servis technologie bioplynových stanic nejenom od dodavatele Bioconstruct GmbH, ale i jiných dodavatelů (např. Biogas Nord, MT Energy, Agrikomp apod.). Jsme velice flexibilní v možnostech servisu i dalších technologií.

Zajišťujeme našimi techniky např.:

 • Opravy protiplynových nátěrů nádrží se zárukou až 5 let
 • Výměny ložisek, motorů a převodovek pádlových míchadel
 • Výměny lanek a kotvení ponorných vrtulových míchadel
 • Vytažení utržených ponorných míchadel z nádrží
 • Výměny SEGA vzduchových hadic, podpůrných ventilátorů plynojemů
 • Opravy a vyplétání záchytných sítí plynojemů
 • Výměny krmných šnekových systémů, jejich repase a výroba nových zesílených šneků dle potřeby
 • Výměny a repase horizontálních a vertikálních míchacích krmných šneků, zesilování den krmných vozů
 • Výměny čidel, softstarterů, jištění a dalších elektro komponent
 • Opravy odsiřovacích systémů
 • Opravy topných systémů 
 • Další činnosti dle potřeby

U smluvních partnerů zajišťujeme:

 • Opravy pádlových a vrtulových míchadel
 • Opravy šnekových systémů
 • Opravy převodovek
 • Opravy a repase turba kogeneračních jednotek
 • Opravy vybraných typů plynojemů lepením

Máme zkušenosti s otevíráním a čištěním fermentačních nádrží od sedimentů, řešením havárií spojených s protržením plynových membrán či prasknutím nosných trámů střech vlivem vypěnění kalu apod.

Dodávka náhradních dílů

Zajišťujeme dodávku náhradních dílů pro bioplynové stanice s technologií Bioconstruct GmbH a dále náhradních dílů společnosti Biogastechnik Süd GmbH.
Jedná se zejména o náhradní díly pro:
 • ponorná a pádlová míchadla
 • šnekové cesty a krmné vozy
 • plynojemy a systémy úpravy plynu
 • topné systémy
 • šnekové separátory
 • rozvaděčové skříně a systémy řízení (jističe, motorové spouštěče, ochrany, měniče apod.)

Biologický servis

Zajišťujeme pravidelný biologický servis provozu bioplynových stanic za účelem sledování zatížení a stability procesu. Biologický servis zahrnuje pravidelné 14 denní až měsíční vzorkování fermentorů, okamžité sledování zatížení bioplynové stanice, pH a dalších parametrů. Součástí je  on-line provozní poradenství pro obsluhu bioplynové stanice v oblasti dávkování vstupních materiálů, odsíření apod. Máme dálkový přístup k námi kontrolovaným stanicím pro efektivní kontrolu provozu.

Provozujeme rovněž vlastní poloprovozní reaktor pro provádění simulace funkce bioplynové stanice s uvažovanými vstupními materiály. Toto je vhodné zejména pro:

 • ověření návrhových parametrů bioplynových stanic,
 • zajištění optimalizace provozu bez negativních vlivů na okolní životní prostředí,
 • ověření dlouhodobě dosažitelné produkce bioplynu surovinové skladby,
 • zavedení nového materiálu do stávající surovinové skladby existující bioplynové stanice,
 • eliminace jednorázovými testy nepostihnutelných rizik aplikace substrátů (např. akumulace dusíku a jiných složek v reaktorech apod.).

© 2017 Bioplyn CS