Aktuality

V listopadu 2016 byla dokončena III. etapa - dostavba bioplynové stanice Dřevec zahrnující zastřešení koncového skladu plynojemem, instalaci odsiřovacího systému a napojení na trubní rozvody.

10. 8. 2017

byla předána k 30.6.2016 zákazníkovi a nyní je v plném provozu a to včetně linky na odstranění obalů ze vstupních bioodpadů.

 

Bioplynová stanice Rapotín

30. 6. 2016

V prosinci 2015 byla dokončena dodávka technologie odpadové bioplynové stanice Rapotín s instalovaným el. výkonem 905kW. Nyní se připravujeme na zkušební provoz. Jedná se o unikátní zařízení s linkou na zpracování zabalených potravin, kuchyňských odpadů apod.(31.12.2015)

31. 12. 2015

V prosinci 2012 byl zahájen provoz bioplynové stanice Ahníkov. Unikátní zařízení umožní zpracovat jateční odpady, průmyslové bioodpady, čistírenské kaly, slámu, trávu z údržby zeleně apod. (15.1.2013)

15. 1. 2013

Zpracování vysokých podílů slamnatých hnojů

Na bioplynových stanicích Chocnějovice a Staňkov jsou zpracovány stabilně vysoké podíly slamnatých hnojů ve výši 50 - 60 % množství vstupní vsádky. (28.2.2013)

Zahájení výstavby bioplynové stanice Dřevec

Koncem roku 2011 byla zahájena výstavba bioplynové stanice Dřevec o výkonu 600 kWel. Součástí projektu je kompletní využití tepla formou teplovodních předizolovaných rozvodů po zemědělské farmě. (6.4.2012)

Fermentory BPS Dřevec

Zahájení výstavby bioplynové stanice Výškov

Na počátku roku 2012 byla zahájena výstavba bioplynové stanice Výškov u Počerad s elektrickým výkonem 600 kWel. Stanice je umístěna na místě bývalé stáje skotu, která byla kompletně demolována. Využití tepla bude řešeno instalací kontejnerové sušárny na dřevo. (6.4.2012)

Odtěžba základů BPS Výškov

Dokončení dostavby bioplynové stanice Bukovec

Dne 31.3.2012 byla dokončena dostavba bioplynové stanice Bukovec na celkový instalovaný elektrický výkon 970 kWel. Součástí projektu je i sušárna na přímé využití tepla spalin z kogenerační jednotky a separace digestátu. (6.4.2012)

Zahájení výstavby bioplynové stanice Staňkov

V říjnu 2011 byla zahájena výstavba bioplynové stanice Staňkov o elektrickém výkonu 600 kW. Bude zpracovávat velmi vysoké podíly slamnatých hnojů. Součástí projektu je vyvedení tepelného výkonu do kotelny podniku. (25.10.2011)

Výstavba nádrží Staňkov

Zahájení výstavby bioplynové stanice Úsilov

V říjnu 2011 byla zahájena výstavba bioplynové stanice Úsilov o elektrickém výkonu 600 kW. Stanice je určena pro zpracování slamnatého hnoje, drůbežího trusu, travní senáže a kukuřičné siláže. Součástí projektu je vyvedení tepelného výkonu do kotelny a sušárny dřeva. (25.10.2011)

Zahájení dostavby bioplynové stanice Bukovec

V říjnu 2011 byla zahájena dostavba bioplynové stanice Bukovec o 370 kWel, na celkový výkon 970 kWel. Součástí stavby je i sušárna biomasy pro uplatnění tepla spalin kogenerace. (25.10.2011)

Dodávka technologie bioplynové stanice Chocnějovice 0,716 MWel.

Naše společnost zahajuje společně s BIOCONSTRUCT GmbH na bioplynovou stanici Chocnějovice pro generálního dodavatele TENZA a.s. dodávku technologie o instalovaném výkonu 0,716 MWel. (13.6.2011)

Navýšení výkonu bioplynové stanice Pleše

V dubnu 2011 došlo díky dobrým provozním výsledkům k navýšení výkonu bioplynové stanice Pleše na celkový výkon 600 kWel. V tuto chvíli zpracovává bioplynová stanice cca 50% slamnatého hnoje ve vstupní vsádce. V případě Vašeho zájmu o návštěvu zařízení nás neváhejte kontaktovat. Ing. Tomáš Dvořáček

Bioplynová stanice Pleše spuštěna do zkušebního provozu

Dne 22.9.2010 byla v Pleších spuštěna do provozu naše další bioplynová stanice. Zpracovávat bude vedle kukuřičné siláže i cca 50% slamnatého hnoje a travní senáž. Po cca 14 dnech zkušebního provozu již bylo dosaženo plného výkonu zařízení 537 kWel.

Přednáška na pícninářském dni

Naše společnost na Pícninářském dni 7.5. 2010 organizovaném vDlouhé Lhotě u Příbrami naší partnerskou společností Pekass prezentovala možnosti zpracování pícnin vbioplynových stanicích. Na semináři se účastnilo více než 50 zemědělců.

Seminář na téma "Příprava, výstavba a provoz bioplynových stanic"

Seminář organizovaný společností Bioplyn CS a Českou zemědělskou univerzitou za mediální podpory CZ Biom se konal dne 16.2.2010 v České Skalici . Na semináři se účastnilo více než 100 zájemců, převážně zřady zemědělských podniků, což svědčí o úspěšnosti celé akce. Děkujeme všem účastníkům za jejich zájem a těšíme se na případnou spolupráci. Naše společnost plánuje podobné semináře pravidelně opakovat.(10.3.2010)

Chcete stavět bioplynovou stanici a nedostanete připojení do sitě?

Sdružení CZ Biom ve spolupráci s Bioplyn CS řeší tuto krizovou situaci na vládní úrovni a zaslal otevřený dopis předsedovi vlády, předsedům ODS a ČSSD, Vládě a Parlamentu ČR, ve kterém vyzývá k férovým podmínkám mezi obnovitelnými zdroji energie. (1.2.2010). Celý článek.

Navýšení výkonu bioplynové stanice Bukovec

Po měsíci provozu bylo na základě nárůstuvývinu bioplynu provedeno přenastavení kogenerační jednotky bioplynové stanice v Bukovci na vyšší výkon 600 kW. Bioplynová stanice dnes pracuje na 117 % nominálního výkonu.

Slavnostní otevření bioplynové stanice Bukovec

Otevření bioplynové stanice v Bukovci u Domažlic proběhlo ve slavnostním rázu 8.12.2009. Otevření bylo spojeno s praktickým workshopem, který přinesl informace o provozu a ekonomice bioplynové stanice. Workshop navštívilo přes 80 účastníků převážně z řad zemědělců z okolí. (8.12.2009) Detailní informace

Zahájení výstavby bioplynové stanice Pleše

V listopadu 2009 jsme zahájili výstavbu zemědělské bioplynové stanice Pleše o elektrickém výkonu 537 kW. (8.12.2009) Detailní informace

Zpracování travních senáží

Společnost Bioplyn CS s.r.o. ve spolupráci s Bioconstruct GmbH nabízí technologii určenou pro zpracování velmi vysokých podílů travních senáží ve vstupní biomase a to až ve výši kolem 90 %. Vycházíme přitom ze zkušeností s provozem bioplynových stanic Ihausen, Westerende apod. Zpracování travních senáží je vhodné zejména v podhorských oblastech a přináší přitom značné ekonomické výhody.
Pro porovnání, z jedné tuny kukuřičné siláže získáme cca 215 m3 bioplynu, což při ceně siláže 700,- Kč/t znamená cenu 1m3 bioplynu cca 3,2 Kč.
Z jedné tuny travní senáže získáme přitom cca 190 m3 bioplynu, což při ceně senáže 500,- Kč/t znamená cenu 1 m3 bioplynu pouze 2,6 Kč/m3.
Ekonomická výhoda je jednoznačně patrná. Zpracování senáží však přináší určité technologické problémy a specifika a proto Vám nabízíme řešení, které je dokáže účinně eliminovat. (6.12.2009)

Přednášíme na mezinárodní konferenci BIOENERGIE 2009

Jednatel Bioplynu CS, pan ing. Tomáš Dvořáček, přednášel 1.12.2009 na mezinárodní konferenci Bioenergie 2009 na téma "Ekonomický pohled na výstavbu bioplynových stanic". (2.12.2009)

Obsah přednášky:

  • návratnost výstavby a výkupní ceny
  • analýza nákladů bioplynové stanice, ziskovost podnikání v BPS
  • provozní rizika a doporučení k dosažení efektivního provozu

Bioconstruct GmbH

Náš partner Bioconstruct GmbH realizoval již 70 bioplynových stanic, jedním zposledních projektů je stanice o výkonu 6,5 MW vHolandsku. (4.8.2009)

Veletrh TECH AGRO

Zveme Vás na veletrh TECH AGRO v Brně, kde budeme mít dne 24.3.2010 přednášku na téma "Zpracování trávy v bioplynových stanicích".
Budeme zde prezentovat naše zkušenosti se zpracováním tohoto energeticky velmi zajímavého a často opomíjeného materiálu. Těšíme se na vaši účast.

1. 1. 2012

© 2017 Bioplyn CS