Zahájení provozu odpadové stanice Ahníkov

V prosinci 2012 byl zahájen provoz bioplynové stanice Ahníkov. Unikátní zařízení umožní zpracovat jateční odpady, průmyslové bioodpady, čistírenské kaly, slámu, trávu z údržby zeleně apod. (15.1.2013)

Tags: 

© 2017 Bioplyn CS