Technologie suché anaerobní fermentace

Několik let jsme se podíleli se svým know-how na vývoji technologie suché fermentace alphaFERM® od dodavatele Hennlich s.r.o.  Jedná se o tzv. garážovou suchou fermetaci s mokrým perkolátním reaktorem. Bližší podrobnosti jsou uvedeny zde.

Technologie je vhodná zejména pro zpracování bioodpadů případně různých druhů hnojů a trávy ve velikosti od 15 kW do 100 kWel.

© 2017 Bioplyn CS