Technologie mokré anaerobní fermentace

Dodavatel technologie, společnost Bioconstruct GmbH, má dlouhodobé zkušenosti se stavbou bioplynových stanic různé škály elektrických výkonů i druhů zaměření (zemědělské i odpadové) a to v celé Evropě.

Zemědělské bioplynové stanice

Tato zařízení zpracovávají v především cíleně pěstovanou zakonzervovanou biomasu (siláže, senáže) v kombinaci se statkovými hnojivy (hnoje, kejdy). V naprosté většině je navržen dvoustupňový proces fermentace v mezofilním režimu, každá fermentační nádrž má s ohledem na zajištění provozní spolehlivosti vlastní plynojem. Doby zdržení jsou navrhovány min. 50 dní. Dávkování surovin je řešeno sily s posuvnými podlahami či dávkovači vybavenými vertikálními řezacími šneky pro lepší zpracování biomasy. V případě požadavku zákazníka je možné řešit vstup biomasy dávkovacím čerpadlem s řezáním z předřazené hydrolýzní nádrže apod. K míchání materiálu ve fermentorech jsou použita poměloběžná pádlová míchadla umožňující zpracování vysokých podílů materiálů tvořících běžně krusty, jako jsou např. travní senáže i ve více než 75 % vsádky do bioplynové stanice. Řešení zázemí zemědělských bioplynových stanic může být formou vestavků mezi nádržemi tak i kontejnerovým způsobem.

Odpadové bioplynové stanice

Jedná se o zařízení zpracovávající širokou škálu biologicky rozložitelných materiálů charakteru odpadní biomasy, jatečních odpadů, odpadů ze supermarketů, separovaného bioodpadu od obyvatel, odpadů z kuchyní a jídelen apod. Součástí zařízení jsou např. linky na automatické třídění obalů z odpadů, jejich pasterizaci či hygienizaci v souladu s nařízením EP č. 1069/2009 Sb. Příjem odpadů je řešen v uzavřených objektech s odsáváním na velkokapacitní biofiltry. Fermentační proces je dvoustupňový, jsou často používány paralelní linky s termofilním i mezofilním režimem, resp. předstupně z hydrolýzou materiálu. Doby zdržení jsou navrhovány minimálně 60 – 70 dní.

V České republice jsme zatím realizovali 2 odpadové bioplynové stanice (Ahníkov, Rapotín).

Naše technologie

V oblasti dodávek technologie mokré anaerobní fermentace od roku 2008 spolupracujeme formou výhradního zastoupení pro Českou republiku a Slovensko s německou společností BIOCONSTRUCT GmbH, která má dlouhodobé zkušenosti se stavbou zařízení v zemědělském i komunálním sektoru. Společnost realizovala více než 250 zařízení o velikosti cca 100 kW až po 5,5 MW instalovaného elektrického výkonu.

Postup výstavby bioplynové stanice

Výhody naší technologie

 • robustní dávkovací zařízení pro zpracování biomasy různých sušin a struktury,
 • zapojení dávkovacího zařízení do všech hlavních fermentačních nádrží minimalizuje dopady odstávek a servisu zařízení, umožňuje zvýšení výkonu stanice až o 25% bez nutnosti stavby dalších nádrží,
 • míchací systém je tvořený pádlovým míchadlem a vrtulovými míchadly. Optimálně řeší problémy s mícháním travních krust, hnoje apod. Motory pádlových míchadel jsou umístěny vně nádrží pro snadný servis,
 • každá fermentační nádrž je vybavena vlastním plynojemem umožňujícím plnohodnotný provoz zařízení bez přerušení v případě odstávky/servisu jedné z nádrží,
 • nerezové topení fermentačních nádrží s vysokou životností, nebo topení vestavěné do stěn fermentorů snižující hydraulické odpory při míchání fermentoru,
 • nerezové nadzemní plynové rozvody,
 • betonový nosný sloup plynojemů, dřevěné nosné trámy, dvojitá tuhá vzduchem nesená střecha plynojemu bránící zborcení při velkém větru a zvyšující životnost zařízení,
 • spolehlivá centrální pumpa se šnekovým čerpadlem s pozinkovanými či nerezovými rozdělovači
 • vlastní vizualizační a řídící systém stanice s plným dálkovým přístupem po internetu pro kontrolu a ovládání celé bioplynové stanice,
 • možnost špičkovací výroby elektrické energie,
 • jednoduchá modulární rozšiřitelnost zařízení.

Co Vám výhody naší technologie přinášejí

 • možnost zpracování široké škály biomasy, včetně více než 75 % podílů travních senáží,
 • menší spotřebu biomasy pro provoz zařízení,
 • snížení spotřeby ředící kapaliny,
 • vysokou stabilitu a odolnost provozu,
 • nízkou spotřebu elektrické energie,
 • minimalizace obsluhy zařízení,
 • komfortní dálkovou obsluhu,
 • minimalizaci nákladů na rozšíření výkonu zařízení.

 


© 2017 Bioplyn CS