Produkty

Nabízíme prodej následujících přípravků zlepšujících stabilitu biologického procesu a pomáhajících řešit problémy při poklesu výroby bioplynu.

Mikronutientový přípravek MIKROgasCS

Mikronutrientový přípravek MIKROgasCS je pomocným vstupním materiálem bioplynových stanic optimalizující množství stopových prvků v bioplynové stanici.

Obsah stopových prvků může být v některých případech limitující pro správnou funkci anaerobního procesu v bioplynové stanici. To je dáno potřebou těchto prvků pro správnou funkci enzymů anaerobních methanogenních bakterií. Ve většině aplikaci jsou tyto stopové prvky – mikronutienty dodávány spolu s některými vstupními surovinami (obvykle statková hnojiva jako mrva, hnůj a kejda, kaly z ČOV apod.). Pokud tyto materiály nejsou dávkovány, nebo mikronutrientů obsahují nedostatečné množství, je třeba je dodat uměle, k čemuž slouží např. přípravek MIKROgasCS.

Přípravek obsahuje směs následujících mikroprvků v optimálním poměru a v biologicky snadno přístupné formě:

Co
Cu
Fe
Mn
Mo
Ni
Se

Složení a tím i cenu je možné upravit dle místních podmínek. Přípravek MAXI obsahuje všechny prvky v optimálním poměru, mini obsahuje snížené množství Fe, které obvykle není limitující.

© 2017 Bioplyn CS